O SEMINARIUM

Seminaria i warsztaty z cyklu „International Workshop on in situ and laboratory tests” odbywają się od 2001 roku. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest prof. Zbigniew Młynarek. Organizatorami pierwszych czterech edycji (2001, 2004, 2006 i 2010) były: Polski Komitet Geotechniki, Hebo-Poznań oraz Akademia Rolnicza w Poznaniu (ob. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Piąte seminarium odbyło się w roku 2014 i zostało zorganizowane przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polski Komitet Geotechniki oraz Hebo-Poznań. Obecne, szóste z kolei organizują Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polski Komitet Geotechniki oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.